SẢN PHẨM

Lò hơi – Nồi hơi

 1. Lò hơi đốt dầu – Lò hơi đốt dầu DO – Lò hơi đốt dầu FO – Lò hơi đốt dầu cao su
 2. Lò hơi điện trở – Bán điện trở lò hơi
 3. Lò hơi đốt than – Lò hơi đốt than cám – Lò hơi đốt than cục
 4. Lò hơi đốt củi – Lò hơi đốt củi cây – Lò hơi đốt củi băm
 5. Lò hơi đốt trấu – Lò hơi đốt trấu nén – Lò hơi đốt trấu rời – Lò hơi đốt trấu viên
 6. Lò hơi đốt viên nén

Lò dầu tải nhiệt

 1. Lò dầu tải nhiệt đốt dầu
 2. Lò dầu tải nhiệt đốt than – Lò dầu tải nhiệt đốt than cám – Lò dầu tải nhiệt đốt than cục
 3. Lò dầu tải nhiệt đốt viên nén
 4. Lò dầu tải nhiệt đốt vỏ đều

Dây chuyền sản xuất  tàu hủ ky

 1. Dây chuyền tự động
 2. Chảo nấu tàu hủ ky
 3. Lò hơi tàu hủ ky
 4. Máy xay đậu nành
 5. Bồn nấu sửa dậu nành