làng nghề làm phù chúc

Trăm năm tàu hũ ky

Trăm năm tàu hũ ky Thứ hai, 18/07/2016 21:37 Ấp Mỹ Hòa, 5 giờ sáng. Những bao tàu hũ ky xuống đò rời bến. Thức ngon định danh dải đất nổi giữa một nhánh sông Hậu và sông Cái Vồn. Cách trở đò giang khiến đô thị hóa chưa chồm tới xứ này. Đom đóm lập lòe đường làng quanh co. Mùi sữa đậu nành thơm thoảng không gian tinh… Đọc tiếp »Trăm năm tàu hũ ky