vệ sinh lò hơi

BẢO TRÌ LÒ HƠI

BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG LÒ HƠI –     Nếu lò hơi ngừng vận hành từ 1 tháng trở lên thì sử dụng phương pháp bảo dưỡng khô. –     Nếu lò hơi ngừng vận hành dưới 1 tháng thì sử dụng phương pháp bảo dưỡng ướt. 1.   Phương pháp bảo dưỡng khô –     Sau khi ngừng vận hành thì tháo hết nước trong lò hơi ra. Mở nắp cửa người chui, cửa vệ sinh và mở… Đọc tiếp »BẢO TRÌ LÒ HƠI