QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÒ HƠI

LÒ HƠI ĐỐT DẦU CỦ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÒ HƠI

1. Quy định chung Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, công nhân vận hành ngoài việc tuân thủ theo các quy định TCVN, quy trình quy phạm về an toàn sử dụng thiết bị áp lực và lò hơi hiện hành, còn phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, có giấy phép vận hành lò hơi và thiết bị phải được… Đọc tiếp »QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÒ HƠI